« Köping 20.7.2014 | Main | Bjurholm 16-17 augusti 2014 »

Tammsvik 27 juli 2014

Svenska Afghanhundklubben ordnade sin inofficiella utställning i Tammsvik den 27 juli. Som domare var Annika Wirman-Fagerlund från Finland inbjuden. Eftersom utställningen var inofficiell ordnades även en klass för afghaner med nedklippt päls. Luddes päls är ju nerklippt för 8 månader sedan, så det här var ju som handen i hansken för honom.

Lude hade en kanondag! Tala om en liten afghans lycka! Han gasade på, och sprang så jag knappt hann med, och hade det helt enkelt urkul. Han placerade sig som andra i klassen, fick hederspris (och mao rätt att tävla i BH), samt blev utplockad för att tävla om bästa rörelser. Tre gånger in i ringen, Luddes lycka var fulländad!

luddetammsvik.jpg
Bild Saori Wohlin

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.maudsafghanhounds.com/mt/mt-tb.cgi/221

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)